Disclaimer

Home / Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van Koekoeksjong.nl. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee gegevens voor deze website zijn verzameld en weergegeven, kan geen verantwoordelijkheid voor de juistheid worden geaccepteerd. Voor eventuele verbeteringen houdt de redactie zich gaarne aanbevolen.

Gebruik van deze internetsite

Hoewel Koekoeksjong.nl tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Koekoeksjong.nl expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Koekoeksjong.nl garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Alle rechten voorbehouden

De inhoud van deze website mag niet worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Koekoeksjong.nl.

Al het mogelijk is gedaan om de rechthebbenden van beeld te achterhalen. Indien u meent over auteursrechten te beschikken van op deze website gebruikt beeld, kunt u contact opnemen met de Koekoeksjong.nl.

Gebruikte bronnen

J.K. Rowning foto © Wall to Wall Media Ltd. Foto: Andrew Montgomery.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop koekoeksjong.nl geen invloed heeft. Koekoeksjong.nl kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de getoonde informatie.

Privacy beleid voor koekoeksjong.nl

De privacy van de bezoekers op koekoeksjong.nl is zeer belangrijk voor ons. Wij realiseren ons ook dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voor jou belangrijk is. Hier beneden geven we aan wat voor soorten informatie wij verzamelen en waar we deze informatie voor gebruiken.

Log Files

Zoals de meeste sites verzamelen wij gegevens in onze log files. Dit omvat je IP adres, je browser gegevens (bijvoorbeeld Firefox of Internet Explorer), je internet provider, je browser, het tijdstip van je bezoek en welke pagina’s je bezocht hebt.

Cookies en webbeacons

We gebruiken soms cookies en webbeacons om informatie op te slaan zoals je persoonlijke voorkeuren. Zo hoef je bijvoorbeeld niet elke keer je naam en emailadres in te vullen als je een reactie achterlaat. Een ander voorbeeld is de informatie die wordt opgeslagen in een cookie als je inlogrechten hebt voor deze site.

We tonen advertenties van derde partijen op onze site (bijvoorbeeld van Google Adsense of externe adverteerders). Sommige van deze adverteerders gebruiken technologie zoals cookies en webbeacons wanneer ze op onze site adverteren.

Hierdoor verzamelen deze sites ook informatie zoals je IP adres, je internet provider, je browser en soms of je flash geïnstalleerd hebt.Deze informatie kan bijvoorbeeld geburikt worden voor geografische targeting (bv vacatures in Amsterdam voor mensen uit Amsterdam) of bijvoorbeeld voor advertenties gebaseerd op de sites die je eerder hebt bezocht (bv kookreclames als je veel kooksites bezoekt)

DoubleClick DART cookies

Het is ook mogelijk dat er DART cookies gebruikt worden voor het laten zien van advertenties door Google DoubleClick. Deze cookies worden geplaatst als u een website bezoekt waarop gebruik wordt gemaakt van Google DoubleClick advertenties (waaronder sommige Google Adsense advertenties). Deze cookie wordt gebruikt om advertenties te tonen die bij de bezoekersvoorkeuren passen (interest based targeting).

De getoonde reclames kunnen gerelateerd zijn aan de websites die u in het verleden heeft bezocht. Als u bijvoorbeeld sites heeft bezocht over muziekconcerten dan kan het best zijn dat u later advertenties voor muziekconcerten ziet terwijl u op een niet-gerelateerde website bent, bijvoorbeeld een voetbal website. DART gebruikt alleen informatie die niet te herleiden is naar persoonlijke informatie. Het houdt geen persoonlijke gegevens bij zoals naam, adres, banknummers, etc. Afmelden voor deze dienst is mogelijk via de volgende pagina. http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx

Cookies uitzetten

Je kan er voor kiezen deze cookies uit te zetten in je eigen browser of bijvoorbeeld via een firewall zoals Norton Internet Security. Dit kan invloed hebben op het gebruik van deze site en vooral op de interactie met een website. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet meer kan inloggen in forums of user accounts.

Neem contact op

Helaas zijn we op dit moment niet aanwezig. Zodra u een mail stuurt beantwoorden we deze binnen twee werkdagen. Tot mails!